Phòng ĐT Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần bổ túc kiến thức môn Cơ sở dữ liệu, khóa tháng 4/2023 như sau:

  • Lịch thi: 13g30 ngày 13/8/2023 (Chủ nhật)
  • Phòng thi: I.32

Lưu ý học viên:

  • Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút
  • Mang theo thẻ học viên hoặc căn cước công dân khi vào phòng thi