Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi giữa kỳ  môn Triết khoá tháng 07/2023 (Xem file đính kèm)

Danh sách bổ sung, học viên xem tại đây