Phòng ĐT Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Sinh lý trong ung thư, lớp cao học khóa 32/2022 như sau:

  • Lịch thi: 14g00 ngày 29/7/2023 (thứ Bảy)
  • Phòng thi: H2.2

Lưu ý học viên:

  • Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút
  • Mang theo thẻ học viên khi vào phòng thi