Điểm thi môn Hóa vô cơ sinh học – Ngành Giảng dạy HHTN K29