Điểm thi môn Hóa vô cơ nâng cao – Ngành Giảng dạy HHTN K29