Phòng ĐT Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần 2 các lớp cao học khóa 32/2022 như sau:

1/ Lịch thi kết thúc học phần 2 khóa 32/2022 (cập nhật ngày 05/7/2023): xem file đính kèm

2/ Lưu ý:

  • Học viên cần mang theo thẻ học viên hoặc căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng thi
  • Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút