Dang-ky-nhap-hoc-2023 dot 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 106/SĐH

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 33/2023 – ĐỢT 1

Căn cứ theo kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo nhập học khóa 2023, lịch cụ thể như sau:

1/ Sinh hoạt đầu khóa: Tháng 12/2023. Lịch chi tiết sẽ được thông báo vào giữa tháng 11/2023.

2/ Đăng ký nhập học:

Học viên đăng ký theo cả 2 hình thức:

2.1/ Đăng ký trực tuyến từ ngày 03/7/2023 đến 07/7/2023 theo link: https://forms.gle/EgG7phddrwvD1X7k9

2.2/ Nộp hồ sơ trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến, học viên nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 03/7/2023 đến ngày 11/7/2023. Hồ sơ nhập học gồm:

Lưu ý: Mã số học viên xem trong giấy triệu tập nhập học.

3/ Học phí: Mức thu học phí năm thứ nhất

3.1/ Học phí chương trình thạc sĩ chính quy được thu theo năm học (10 tháng/ năm). Mức thu như sau:

Stt

Khối ngành

Các ngành đào tạo

Mức thu học phí năm thứ nhất

1

IV

– Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu.

– Hóa học; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.

– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.

– Địa chất học.

– Khoa học môi trường.

– Khoa học vật liệu.

34,200,000đ

2

V

– Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo

– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học

– Khoa học dữ liệu

– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành Giảng dạy vật lý kỹ thuật.

– Kỹ thuật địa chất

– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử-viễn thông và máy tính.

36,900,000đ

3

VII

Quản lý tài nguyên và môi trường.

33,750,000đ

 

3.2/Thời gian đóng học phí: học viên đóng học phí 2 đợt trong năm (Mức thu học phí từng đợt học viên xem trong giấy triệu tập nhập học):

  • Đợt 1: từ ngày 01/8/2023 đến 11/8/2023.
  • Đợt 2: tháng 6/2024.

3.3/ Học phí môn Triết học: mức thu theo thông báo tại thời điểm mở lớp.

4/ Hình thức đóng học phí: Học viên có thể chọn 1 trong các hình thức sau:

4.1/ Trực tiếp:

  • Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (B01), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, Học viên cao học cung cấp “mã số HV” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

4.2/ Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HVCH phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

5/ Lịch học toàn khóa:

5.1/ Học phần Triết học: thông báo tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào ngày 7/07/2023.

5.2/ Học phần chuyên môn: Từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025 (24 tháng). Lịch học cụ thể sẽ được thông báo tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào tháng 12/2023.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Lưu SĐH
 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HOC
(Đã ký)
Nguyễn Tuyết Phương