TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TẠ THỊ KIỀU HẠNH

Tên đề tài: Chế tạo và biến tính bề mặt màng mỏng WO3 và chitosan: Oxit graphen định hướng ứng dụng trong cảm biến

Ngành:  Khoa học vật liệu     ;           Mã số ngành: 62440122

Thời gian bảo vệ: 8g30, ngày 15/07/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự