ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 97/SĐH
TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức lớp học môn Triết – Khóa tháng 7/2023
(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở khóa học môn Triết học tháng 7/2023, như sau:

1/ Đối tượng người học:

  • Học viên cao học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Học viên cao học của các Cơ sở đào tạo khác thuộc hệ thống ĐHQG-HCM khi đăng ký tham gia khóa học phải có giấy giới thiệu của Cơ sở đào tạo.

2/ Thời lượng môn học: 3 tín chỉ

3/ Số lượng học viên mở lớp: tối đa 250 học viên, Nhà trường có thể kết thúc đăng ký trước thời hạn nếu đã đủ số lượng học viên.

4/ Khóa học từ ngày: 10/07/2023 đến 04/08/2022 (12 buổi)

5/ Lịch học trong tuần:

Ngày học Giờ học Phòng học Ngày khai giảng
Tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 18g00- 21g00 Giảng đường 1 10/07/2023

6/ Hình thức học: Trực tiếp

7/ Ngày thi giữa kỳ: Thi trực tiếp tại Trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM. Ngày thi do Giảng viên thông báo tại lớp cho học viên. (HV xem phân bố phòng thi giữa kỳ tại trang web: hcmus.vn sau khi có lịch của giảng viên)

8/ Nộp khóa luận: từ ngày 21/08/2023 và 24/08/2023, học viên nộp bài trực tiếp tại Phòng ĐT Sau đại học

9/ Ngày thi cuối khóa: dự kiến tối ngày 18/08/2023, thi trực tiếp tại Trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

a/ Điều kiện được thi cuối khóa: Học viên phải dự thi giữa kỳ thì mới được dự kỳ thi cuối khóa.

b/ Học viên vắng mặt trong buổi thi giữa kỳ phải nộp đơn xin phép tại Phòng ĐT SĐH trước ngày thi (có lý do chính đáng). Các trường hợp vắng mặt không nộp đơn xin phép tại Phòng ĐT SĐH đều không được giải quyết dự thi cuối khóa.

10/ Đánh giá điểm môn Triết:

– Học viên phải học và thi đủ cả 3 phần: giữa kỳ (GK), khóa luận (KL), cuối khóa (CK)

– Điểm môn học = (Điểm GK * 10%) + (điểm KL * 30%) + (điểm CK * 60%)

  • Điểm môn học đạt khi ≥ 5.5 điểm và điểm bài thi cuối khóa ≥ 5.0 điểm
  • Điểm môn học không đạt khi < 5.5 điểm

11/ Học phí: 600.000đ/học viên

12/ Đăng ký môn học và đóng học phí:

12.1/ Đăng ký môn học: Học viên đăng ký môn học từ ngày 19/06/2023 đến 16g00 ngày 30/06/2023 tại link: https://forms.gle/LdGYaCirnifPBUWq7

Nhà trường có thể kết thúc thời gian đăng ký sớm nếu đã đủ số lượng học viên (250hv/lớp)

12.2/ Đóng học phí: học viên đóng học phí từ ngày 06/07/2023 đến 11/07/2023 (vui lòng không đóng học phí trước thời hạn này) theo các hình thức sau:

a/ Trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính (B01), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (giờ hành chính), số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

b/ Trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank:

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “Số CMND/CCCD” và tên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên

c/ Trực tuyến qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)
  • Viettel Money

Học viên/NCS cần file mềm thông báo mở lớp Triết vui lòng tải tại đây: Thông báo lớp Triết khóa tháng 7/2023

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh