Phòng ĐT Sau đại học thông báo thay đổi phòng học một số lớp cao học vào ngày 23/6 và 24/6/2023 như sau:

– Môn Lập trình tính toán số cho các bài toán ứng dụng: chiều thứ Sáu 23/6/2023 chuyển sang F111
– Môn Giải tích thực: chiều thứ Bảy 24/6/2023 chuyển sang C31
– Môn Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản: chiều thứ Bảy 24/6/2023 chuyển sang C32B