Phòng ĐT Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc môn học phần tiến sĩ “Chuyên đề phương trình đạo hàm riêng” của NCS và NCS dự bị ngành Toán Giải tích như sau:

– Thời gian và địa điểm thi: 14g00 ngày 07/7/2023 tại Phòng E.302

– NCS có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút

– NCS cần mang theo thẻ NCS hoặc căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng thi