TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Tên đề tài: Preparation and characteriza of active coating solution base on chitosan incorporated  with natural extracts for preserving harvested agricultural produce (Nghiên cứu chế tạo chế phẩm bảo quản trái cây có hoạt tính sinh học trên cơ sở màng chitosan và chi

Ngành:  : Hóa lý thuyết và hóa lý     ;           Mã số ngành:

9440119

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 29/06/2023

Địa điểm: Phòng F.202, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự