Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH KHTN triển khai việc đăng ký xác nhận học viên và nghiên cứu sinh trực tuyến.

1. Người học thực hiện việc đăng ký cấp Giấy xác nhận học viên và nghiên cứu sinh tại đường dẫn: https://forms.office.com/r/LGZXGns8ru

(lưu ý người học phải đăng nhập hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp với tên miền dạng “@student.hcmus.edu.vn”).

Trong quá trình thực hiện, nếu người học gặp khó khăn vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng.