ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số:  89/SĐH       TPHCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng năm 2023 Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ dự tuyển và lịch phỏng vấn chuyên môn xét tuyển ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2023 như sau:

1. Kết quả sơ tuyển hồ sơ

  • Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển (Bảng 1)
  • Danh sách ứng viên đạt yêu cầu dự phỏng vấn xét tuyển (Bảng 1.1)
  • Danh sách ứng viên không đạt yêu cầu dự phỏng vấn xét tuyển (Bảng 1.2 )

2. Lịch phỏng vấn chuyên môn

Ứng viên đạt yêu cầu dự phỏng vấn xét tuyển (bảng 1.1) tham dự buổi phỏng vấn chuyên môn theo lịch như sau:

    • Ngày phỏng vấn: 16/06/2023
    • Giờ tập trung: 13g00
    • Địa điểm phỏng vấn: phòng F.207, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

Thông tin liên hệ:

 

Nơi nhận:
– Ban điều hành Đề án
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH, hồ sơ TS
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh