Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – Đại số và lý thuyết số K30 (ngày thi 01/4/2023)