Điểm thi môn Quy hoạch phi tuyến – Toán ứng dụng K32 (ngày thi 08/4/2023)