Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – Toán ứng dụng, CN Giáo dục toán học K32 (ngày thi 01/4/2023)