Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo phát thuốc tẩy giun và viên sắt miễn phí đợt tháng 05/2023. Các Anh(Chị) học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) xem chi tiết thông báo theo link dưới đây:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/109-cong-tac-sinh-vien/thong-tin-danh-cho-sinh-vien/5000-thong-bao-phat-thuoc-tay-giun-va-vien-sat-mien-phi-cho-sinh-vien-dot-thang-05-2023?Itemid=437

* Ghi chú:

  • Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: người học đem theo thẻ HVCH/NCS đến Trạm Y tế (E.001) nhận thuốc.