TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: HOÀNG THỊ PHƯƠNG CHI

Tên đề tài: Kiểm kê, phân loại các Geosite ven biển Nam Trung Bộ

Ngành: Môi trường đất và nước              ; Mã số ngành:  9440303

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 31/05/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự