Điểm thi môn Xử lý và trực quan hóa dữ liệu, ngành CS Toán  cho Tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu, K31