Điểm thi môn Xử lý và trực quan hóa dữ liệu, ngành CS Toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu, K30