Điểm thi môn Seminar khoa học dữ liệu, ngành CS Toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu, K31