Điểm thi môn Biểu diễn tri thức và ứng dụng, ngành CS Toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu, K31