Điểm thi môn Các phương pháp phân tích quang phổ phân tử và ứng dụng – Ngành Hóa học K31