Quyết định 733/QĐ-HĐTS về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ ứng viên xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 – đợt 1