Quyết định 732/QĐ-HĐTS về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 – đợt 1