TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: LƯƠNG AN VINH

Tên đề tài: Xây dựng mô hình đánh giá độ khó của văn bản tiếng Việt

Ngành: Khoa học máy tính             ; Mã số ngành:  62480101

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 19/05/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự