THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4-1/5/2023

Căn cứ Công văn số 02/TB-KHTN ngày 09/01/2023 của trường ĐH KHTN về việc nghỉ các ngày Lễ trong năm 2023, Phòng Đào tạo Sau đại học  thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và Giảng viên giảng dạy về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5/2023 như sau:

Thời gian nghỉ lễ: từ Thứ Bảy (29/04/2023) đến hết Thứ Tư (03/05/2023).

Giảng viên sẽ bố trí lịch dạy bù các ngày nghỉ theo kế hoạch giảng dạy.

Trân trọng