Điểm thi môn Ứng dụng công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy – SHTN chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K30