Điểm thi môn Nhập môn trí tuệ nhân tạo – CST cho tin học chuyên ngành Khoa học dữ liệu K31 BTKT