THÔNG BÁO

Ngày 04/4/2023 (18g00) môn Hoá vô cơ sinh học của lớp cao học ngành Hoá học khoá 31/2021 chuyển sang thi tại phòng I92.