Phòng ĐT Sau đại học thông báo phòng thi môn Hóa mỹ phẩm – 8g00 ngày 01/4/2023 như sau:

1/ Phòng F203: Các học viên có mã số từ 22C56002 đến 22C56040

2/ Phòng F205A: Các học viên có mã số từ 22C56041 đến 22C56064 và các học viên ngành Hóa học khóa 31