TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: HỒ ĐẮC QUÁN

Tên đề tài: Tiếp cận máy học trong giải phương trình đạo hàm riêng, ứng dụng trong xử lý ảnh y khoa

Ngành: Cơ sở toán cho tin học              ; Mã số ngành:  62460110

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 15/04/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM