Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học bù của lớp cao học môn Thu nhận và ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học (ngành Hóa sinh học, K32) như sau:

  • Giờ học: 7g30 ngày 24/3/2023 (sáng thứ Sáu)
  • Phòng học: B43