Điểm thi môn Giải tích phi tuyến, NCS khóa năm 2019