Điểm thi môn An ninh bảo mật trong truyền thông không dây, NCS khóa năm 2020