THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi giữa kỳ – cuối kỳ môn Triết khoá tháng 8/2022 lần 2 (lớp Triết 1 – Thứ 5, thứ 7) (Xem file đính kèm)