THÔNG TIN HỌC BỔNG

Quỹ Đổi mới sáng tạo VINGROUP (VINIF) năm 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM chuyển tiếp thông tin từ Quỹ Đổi mới sáng tạo VINGROUP (VINIF), nội dung như sau:

I. HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ học bổng thạc sĩ (120 triệu/năm), tiến sĩ (150 triệu/năm) trong 6 tháng hoặc 12 tháng.

Hạn nộp hồ sơ:

  • Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2023 đến 30/06/2023.
  • Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2023 đến 25/05/2023.

Lưu ý:

  • Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có giấy trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh và sẽ bổ sung quyết định trúng tuyển sau (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 trong năm đăng ký học bổng). Học bổng chỉ được trao khi ứng viên cung cấp đủ các hồ sơ và minh chứng.
  • Các ứng viên đang nhận học bổng của Quỹ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký cho năm tiếp theo trong khi chưa kết thúc thỏa thuận tài trợ năm trước.
  • Mỗi ứng viên được nhận học bổng thạc sĩ tối đa là 02 năm và nhận học bổng tiến sĩ tối đa là 03 năm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

II. HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ cho các tiến sĩ từ các trường đại học uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước để làm việc toàn thời gian tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở Việt Nam với mức tài trợ 360 triệu/năm.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

Lưu ý:

  • Năm 2023, các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký online qua hệ thống OMS: http://oms.vinif.org
  • Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có bằng tiến sĩ, tuy nhiên trong thư của nhà khoa học bảo trợ phải cam kết ứng viên sẽ bảo vệ tiến sĩ trong năm đó. Học bổng chỉ được trao khi ứng viên cung cấp đủ các hồ sơ và minh chứng.
  • Các ứng viên đang nhận học bổng của Quỹ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký cho năm tiếp theo trong khi chưa kết thúc thỏa thuận tài trợ năm trước.
  • Mỗi ứng viên được nhận tài trợ tối đa là 03 năm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/

Trân trọng