Kết quả phúc khảo môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khoá tháng 3/2022 (thi lần 2)