Môn Trí tuệ nhân tạo của lớp cao học ngành Kỹ thuật điện tử – hướng Điện tử Viễn thông Máy tính, khoá 32/2022 sẽ nghỉ học vào sáng thứ 7 (07/01/2023) do Giảng viên bận công tác đột xuất.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.