Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp cao học môn Miễn dịch phân tử, ngành Di truyền học khóa 32/2022, sẽ nghỉ học một buổi chiều ngày 30/12/2022 do giảng viên có lịch công tác khẩn.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.