THÔNG BÁO

 

Môn Lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng cao của lớp cao học ngành Trí tuệ nhân tạo khoá 32/2022 nghỉ học ngày 31/12/2022.