Kết quả thi môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khoá tháng 8/2022 (lớp Triết 1) (Xem file đính kèm)