TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN (lần 2)

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN TRƯƠNG CÔNG MINH

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế ức chế enzyme Acetyl-Coa Carboxylase trong điều trị hội chứng chuyển hoá acid béo bằng các phương pháp hoá tin

Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý             ; Mã số ngành:  62440119

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 31/12/2022

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM