Điểm thi môn Kỹ thuật biến dưỡng các hợp chất có hoạt tính sinh học – Vi sinh K29