TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trong hai ngày 05/11/2022 (thứ Bảy) và ngày 06/11/2022 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo một số lớp cao học học tại các phòng sử dụng làm phòng thi sẽ tạm nghỉ học trong thời gian thi cụ thể như sau:

1/ Thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học:

– Ngày 05/11/2022 (thứ Bảy): từ 06g30 đến 17g00

– Ngày 06/11/2022 (Chủ nhật): từ 06g30 đến 16g00

2/ Các phòng sử dụng làm phòng thi:

– Dãy nhà B: tất cả các phòng học tại tầng 4

– Dãy nhà C: tất cả các phòng học tại tầng 2, tầng 3 và tầng 4

– Dãy nhà F: tất cả các phòng tại tầng 1 và tầng 2

Những dãy nhà không có phòng thi vẫn hoạt động bình thường.