Điểm thi môn Lý thuyết thống kê toán nâng cao – Khoa học dữ liệu K31