Thông báo về việc tạm hoãn thi các ngành ít thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2022 đợt 2 (Xem tập tin đính kèm)