Điểm thi môn Một số phương pháp phổ điện từ cho phân tích vật liệu – NCS Quang học K30