Điểm thi môn Một số phương pháp phổ điện từ cho phân tích vật liệu – DBTS Quang học K31